تورکی شعرلر، Türki Şeirlər

دئمه بس، غافیل ایمیش، Demə Bəs، Ğafil İmiş


بولبولون نالـهٔ جـانسـوزینـه بـاعـث گـول ایمیـش

گوله هم عاشیقِ سـر گشتـه اولان بـولبـول ایمیـش

من دئییردیم کی، او مه مهر و وفـا صـاحیبـی دیـر

دئمه بس، مهر و وفـادن او اؤزی غـافیـل ایمیـش

داشـا تـأثیــر ائلــه دی آهیــم اودیــلا یــانــدی

بیر اثر ائتمه دی اول شوخا ، نـه آهـن دل ایمیـش

پیـرِ میخـانـه سـؤزون شیـخ قبــول ائیلــه دی دون

آدم اؤولادی دیر، حقّا کـی، هلـه قـابـل ایمیـش

یوخدور عاشیق، دئدی اول مه، منه سندن غئیری

گیـزلـی منـدن، دئمـه، بیگـانـه لـر مـایـل ایمیـش

عشقه دل ویرمزایدیـم،بـارِ غمیـن بیلسـه ایـدیـم

نه بیلیم، عشقدن عشاقـه بـلا حـاصیـل ایمیـش؟

واحـدا، مشکـل ایشـه خلقـده صبـر اوسـا ا گــر

الو تدریج ایله آسان، هـر ایـش مشکـل ایمیـش

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 10:5  توسط Xan türkoğlü  | 

بختیار اولور، Bəxtiyar Olür


بولبول گولو سئویرسه ده، گـول خـاره یـار اولـور
ایستکلـن اهـل ِ حُسـن اولا، بـی اعتبـار اولــور
لایق دئییلدیـر هـر گـؤزه لـه عـاشیـق اولمـاغیـن
قـانـونِ عشقـی کیـم کـی، بیلیـر، بختیـار اولــور
ائتمـک گـرکـدیـر تجـربـه عشقیـن بـلالاریـن
سهو ائیله یین بـو ایشـده اینـان، غمگسـار اولـور
مــن بیــر رقیبــه مــایــل اولان یــارا مــایلـــم
گـاهـی منیملـه، گـاهـی رقیبـه، دوچــار اولــور
لازیمدیر ایندی، صبر ائله سین اهل ِ عشق اولان
عبـرتلـه بـاخمـایـان بـو ایشـه بـی قــرار اولــور
کاش، ائیله نازنین گؤزه لی سئومـه یـه یـدیـم هئـچ
واحد، بو فیکـردن اوره گیمـم تـار و مـار اولـور
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 10:2  توسط Xan türkoğlü  | 

اؤز باشینا، Öz Başina


بوراخما، ای کؤنول، اول نازلی یـاری اؤز بـاشینـا!

روا دئییــل، قــالا ائللــر نیگــاری اؤز بــاشینــا!

گوزیله گیپریگی بیـرلیکـده قـان تـؤ کـور گئجـه لـر

عجـب قـالیـب یئنـه دریــا کنــاری اؤز بــاشینــا!

قراره گلدی رقیـب، ال گـؤتـورسـون اول گـولـدن

نـه اعتبـار اونــا، دهیسیــن قــراری اؤز بــاشینــا!

او قاره گـؤزلـونـو گـؤزدن کنـاره قـویمـا، کـؤنـول

بوراخماز اووچو گؤزه ل بیر شکـاری اؤز بـاشینـا!

گـول اوزلـولـر نـه قـدر وارسـا، بـاغبــانــی منــم

نئجـه قـویـوم بئلـه بیـرگـول عـذاری اؤز بـاشینــا؟

رقیبـی یـاره طـرف قـویمـاییـن، یـاخیـن گَلسیــن

کی، گول سولار، گؤره گولشنده خاری اؤز باشینا!

عموما خـدمـت ائلـه، واحـد، آرتیـب انسـانـلار

کـی، سـانمـا ائـل قـازانیـب اعتبـاری اؤز بـاشینـا!

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 9:59  توسط Xan türkoğlü  | 

ایازه وئریب!، Əyazə Verib


بوتون گؤزه للیگی تانریـم او سـروِ نـازه وئـریـب
او هـر نـه ائتسـه، طبیعـت اونـا اجـازه وئـریــب
اول آهو گؤزلو منـی قـورخـورام خطـایـه سـالا
کی، فتنهسیله چوخ عاشیقلری گـودازه وئـریـب
اه ییلدی سجده یه، محراب گؤردو قـاشـلارینـی
اودور کـی، اهـل ریـا مئیلینـی نمـازه وئــریــب
گولردی قیرخ گؤزه ل عشقیله، آغلایاردی خزر
همیـن او ذؤق و صفـانـی کـوره، آرازه وئـریـب
جمـالـی یـوسیفـه، جـاه و جـلالــی محمــوده
کمـال و معـرفتـی، سیـرّی وار، ایـازه وئــریــب
گؤزه للیک عالمی نین شهـریـاری دیـر بـو پـری
بونـا بـو سلطنـتِ حُسنـی اینـدی تـازه وئـریـب
بو فقـریمیـز بیـزه، واحـد، بـؤیـوک سعـاتـدیـر
زمانه، ثروت آغیر یوکـدور، آننـامـازه وئـریـب
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 9:56  توسط Xan türkoğlü  | 

اؤزوم دئمه دیم!، Özüm Demədim


بو چکدیگیم غمی جانانه، من اؤزوم دئمه دیم

دئسـم، گـولـر بیـزه بیگـانـه، اؤزوم دئمـه دیـم

گـول الـده، یـار یـانیمـدا، مئییـم پیـالــه مــده

بو ذؤقو اول گولِ خندانه، من اؤزوم دئمـه دیـم

او زولفه چوخدان اسیرم، بو سیرّی ائل ده بیلیر

کی، اولموشام نییه دیوانه، من اؤزوم دئمـه دیـم

دئسم کی، آهیم ایلـه شمـع لـر یـانیـر گئجـه لـر

منـم او شمعـده پـروانـه، مـن اؤزوم دئمـه دیـم

فلک رقیبه ده بیر گون بو دردی چکدیره جـک

اودور سالان منی هیجرانه، من اؤزوم دئمه دیم

نیگـار اولان یئـری خـایـن، رقیبـه بیلـدیـرمــه

او گلمه سین بو گولوستانه، من اؤزوم دئمه دیـم

بیـزیــم محبتــه دیــر اعتقــادیمیــز، واحــد!

اوره ک بو یولدا دؤنر قانه، من اؤزوم دئمه دیـم

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 9:53  توسط Xan türkoğlü  | 

سئویملی دلبر، Sevimli Dilbər


بو نازنیـن گـؤزه لیـن یـاخشـی دلگشـالیغـی وار
حئیف، اؤز عاشیقینه چـوخ کـم اعتنـالیغـی وار
گـؤزه للیگیلـه بـرابـر، سئــویملــی دلبــردیــر
نـه غئیـرلـرلـه یـاخینـدیـر، نـه آشنــالیغــی وار
دئمـه، گـؤزو، قـاشیـدیـر آرتیـران مـلاحتینـی
بولاردان آرتیـق هلـه خـالـی نیـن قـارالیغـی وار
نئجه بو حُسـن ایلـه مـن اول نیگـاره لیلـی دئییـم
اونون کـی، عشقـده مجنـونـا بیـوفـالیغـی وار؟!
گـدایِ کـویـو اولان بـؤیلـه نـازنیـن گــؤزه لیــن
دیــارِ عشقــده دونیــایــا پــادشــاهلیغــی وار
حقیقت عاشیقی پروانه دیر، گئـت، ای بـولبـول
سنیـن فغــانیــن، اونــون زار و بینــوالیغــی وار
نه رتبـه ایستـه مـه، واحـد، نـه شهـرت عـالمـده
او کس کی، رتبه پرست اولدو، بیل گدالیغی وار
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 3:23  توسط Xan türkoğlü  | 

گئدیرم!، Gedirəm


بو غربت اؤلکده من گؤرمه دیم صفا، گئدیرم

بو قدری بسدی منه چکمیشم جفا، گئدیـرم

فلـک آییـردی منــی مــاه رو نیگــاریمــدان

قدّمی ا گدی، گونوم ائیلـه دی قـارا، گئـدیـرم

اولوبدو محـرم ِ کـویـون رقیـب، مـن محـروم

بو ظلموکی منه سن گؤرموسن روا، گئـدیـرم

او چین زولفونه، ای آهووش، اسیرایـدی دل

یقینیم اولدو کی، من ائتمیشم خطا، گئـدیـرم

همیشه عادتیـن عشـق اهلینـه جفـادی سنـون

کی، سنده ذره جه من گؤرمه دیم وفا، گئدیـرم

خیاله سالجاق او قاشیـن خیـالینـی مـن، بیـل

هیلالِ نوکیمی الـدو قـدّیـم دو تـا، گئـدیـرم

فراق جؤرونـو واحـد، ا گـر بیلـه ایـدیـم مـن

اومیـدِ وصلـه اینـانمـازدیـم ابتـدا، گئـدیــرم

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 3:19  توسط Xan türkoğlü  | 

خلقین ضیافتی، Xəlqin Ziyafətii


بو ناز ائـدن گـؤزه لیـن نـاز قیلمـاق عـادتیـدیـر
بونـا مـن فـدا اولـوم، اهـل ِ عشقیـن آفتیـدیـر
منیـم ده جـانیمـی آلمـاق خیـالـی وار، گـؤروم
اونون بو شوخ باخیشی قصدِ جان علامتیـدیـر
گـؤره نـده یـاریمـی اغیـارایلـه، یـانیـر اوره گیـم
بـو آه و نـالــم اودو عشقیمیــن شــراتیــدیــر
بیلیـر کـی، اود تـوتـورام نـاز ائـدنــده اغیــاره
گـؤزه للـریـن بـودا اؤز داخیلـی سیـاستیـدیــر
منـی بـلایـه سـالان اؤز نیگـاریـم اولــدو منــه
سبـب رقیـب دئییـل، بختیمیـن کــرامتیــدیــر
جفا ائدیب منی اول مـه لیقـا چـوخ اینجیتـدی
بو ایـش منـه فلکیـن کـؤهنـه دن عـداوتـی دیـر
بو شعری بیـر گـؤزه لـه یـادگـار ائـدیـر واحـد
بو گونکو خوش گونوموز خلقیمین ضیافتیدیر
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 3:17  توسط Xan türkoğlü  | 

من دئمیشم!، Mən Demişəm

بو سؤز کی وار، بونو، ای ماه پاره، من دئمیشم

اسیر ائدیب منی اول زولفو قاره، مـن دئمیشـم

سنه نه قـدری دئییلمیشـدی، غئیـره یـالـوارمـا

هلـه بـو سـؤزدن عـلاوه دوبـاره، مـن دئمیشـم

سولار او گول اوزون، البته، بیر زامان، گؤزه لیـم

چـوخ اعتبـار ائلـه مـه روزگـاره، مـن دئمیشـم

جمالین آتشینه آی و گون دئیـن چـوخ اولـوب

اوزونده خالینا یـانمیـش ستـاره، مـن دئمیشـم

اینانمـا، ای دل، او چشـم ِ سیـاهـه، قـان ایچـر

یاخین لیق ائیله مه مست و خوماره، من دئمیشـم

وفـاسیـز اولمـاغینـی بیلمـه ییـردی بیـر کیمسـه

خـلایـق ایچـره بـونـو آشکـاره، مـن دئمیشـم

اول آهو گؤزلویـه، واحـد، کمنـد آتیـر اغیـار

کی، قویمایین انو گـؤزدن کنـاره، مـن دئمیشـم

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 3:12  توسط Xan türkoğlü  | 

شاعیرانه گؤزلری وار!، Şairranə Gözləri Var


بو دلبرین نه گؤزه ل، عـاشیقـانـه گـؤزلـری وار
نه یاخشی جان آلیجی، محرمانه گؤزلـری وار
بوتون گؤزه للر ایچینـده بـو نـازنیـن گـؤزه لیـن
گـؤزه لیگینـدن عـلاوه، یگـانـه گـؤزلـری وار
بو دلربا گؤزه لین قان تؤکوب، جـان آلمـاقـدا
غـریبـه جـاذبـه لـی مـاهیـرانـه گـؤزلــری وار
باخاندا، ای کؤنول، اول شوخا احتیاط ایله باخ
ساقین کی، جان آلیجی، دلبرانه گؤزلـری وار
گؤره نده عـاشیقـی میـن نـازایلـه اشـاره ائـدیـر
عومومی جذب ائله ین عارفانـه گـؤزلـری وار
بیر اؤزگه دلبره، واحد، دئییلمـه میـش بـوقـدر
بو آفتین نه گـؤزه ل، شـاعیـرانـه گـؤزلـری وار
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 3:6  توسط Xan türkoğlü  | 

گؤزه للرین گؤزو سن!، Gözəllərin Gözisən


بو حُسن ایله، گؤزه لیم، سن گؤزه للرین گؤزو سن!

نه واختادک سـالاجـاقسـان فـراغینـا بیـزی سـن؟

دئییردیلـر کـی، ملـک وار، اونـا اینـانمـازایـدیـم

سنی گؤرن تک ایناندیم، دئدیم که سـن اؤزو سـن

قـاشیـن، گـؤزون، یئـریشیـن، قـامتیـن قیـامتـدیـر

گؤزه للگینده تامـامسـان غـرض کـی هـر اوزوسـن

رقیب ایله منـی بیـر گـؤزده گـؤرمـه انصـاف ائـت

گرک اؤزون بیله سـن اینـدی اه یـرینـی، دوزوسـن

نظـردن عـاشیقینـی سـالمـا، بـاخمـا اؤزگــه لــره

اینانما، آلمـا حسـابـا، آمـانـدی هـر سـؤزوسـن

سنینله خالقیمیزین، حاقی وارکـی، فخـر ائلـه ییـر

بو شانلی اؤلکه میزین سـن شـرفلـی بیـر قیـزیسـان

ائوین ییخاندا او دور واحـدیـن، بیلیـرسـن اؤزون

آتیرسان هر دن اونا ناز ایلـه بـو قـاش گـؤزی سـن

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:53  توسط Xan türkoğlü  | 

گوله سن!، Gülə Sən


بنـزه رم بـولبـولـه گـولــزارِ وطنــده، گــولــه ســن
من ا گر آغلاسام عشقینده، گرک سن گـولـه سـن!
نـه قـدر جـؤر ائلـه سـن، اینجییـن اولمــاز سنــدن
عشقی واردیر سنه خلقیـن، قـوزو، قـارا گیلـه سـن
قیسقـانیـرلار سنـه، آردینجـا گـودورلـر گئجـه لـر
گؤزله کی، دوشمه یه سن بوش یئره دیلدن دیله سن!
یـاشینیـن آزلیغینـا بـاخمـا، کمـالیـن چـوخــدور
آز زاماندا گلـه جکسـن، گـؤزه لیـم،حـاصیلـه سـن
نازایله یول یئـریشیـن، سـاده لیگیـن خـوشـلاییـرام
بیر جهت وارکی، یاراشمیر سنه کم حـوصلـه سـن
لعـل و گـؤهـر، سـن اولان یئـرده دوشـر قیمتــدن
اوگوموش گردنینـه دوزمـه قیـزیلـدان حیلـه سـن
واحـدیــن دهــرده دیــوانــهٔ عشــق اولمــاغینــا
ائتمـه زولفــون اوزه زنجیــر کیمــی سلسلــه ســن
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:49  توسط Xan türkoğlü  | 

سالدی یئنه زنجیره!، Saldi Yenə Zancirə


بنـد ائـدیـب زولفــونــو دلــدار، مــن ِدلگیــره

بیلـدی دیـوانــه سیــم، ســالــدی یئنــه زنجیــره

ابـر تـک زولـف تـوتـوب مـاهِ جمـالیـن دؤورون

آی توتولجاق، بلی، عادتدیـر، اولـور شـب تیـره

آهـو گـؤزلـوم یئنـه بیـر دام قـوروب زولفـونــدن

ســانکــی صیــاد قــوروب دام ِ بــلا نخجیـــره

خالدیرمی او ایکـی قـاشیـن آراسینـدا دوشـوب

یـا کـی، هنـدوبچـه دیـرمـی ال آتیـب شمشیـره؟

عهد قیلمیشدی نیگاریم کـی، تـؤ کـه قـانیمیـزی

بیز کی حسرت چکیریک، سالمیش اؤزو تأخیره

جیوه تک بوتهٔ هیجـرینـده یـانیـب محـو اولـدوم

ائتمــه دی هئـــچ ده اثـــر اول نظـــری اکسیـــره

ایستــرم، یــاره یــازام هیجــرده حــالِ دلیمـــی

واحـدا، نیطـق گلـرمــی بــو چتیــن تحــریــره؟

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:44  توسط Xan türkoğlü  | 

گؤزوم جیلالاندی!، Gözüm Cilalandi


بـو سـرو قـامتیـم قـاشیـن خیـالـی ایلـه دوتـالانـدی
گـؤزوم آیینـهٔ صـاف جمـالینــدان جیــلالانــدی
فغـان و آه و نـالـه مـدن خبـردار اولمـادیـن، ای مــه
گـؤی اوزره دودِ آهیمـدان کـوا کــب قــارالانــدی
دگنده سینه مه اوست اوسته، ای گول، نـاوکِ غمـزه ن
ده لینمیش نئی کیمی کؤنلوم یئری، یئردن نـوالانـدی
دئییلر قیس اوچون، جانا، جنونِ عشـق اولـوب، امّـا
منیم، اوندان بتر گٔؤرجک سنی، باشیـم هـاوالانـدی
اوزوندن دون گؤتوردوکده دو شقه، زولفِ مشکینی
اوزون نورایله، ای ماهیم، جهان یکسر ضیـاء لانـدی
چمنده سرو قـدّیـن گـؤستـریـب یـوز میـن قیـامتلـر
قدین سروین چمن گؤرجک خجالتدن حیـالانـدی
سـالیبـدیـر واحـدِ زاری بـلایِ حُسنـه هیجــرانیــن
همیشه غئیرلـر وصلینلـه، ای گـول رخ، صفـالانـدی
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:40  توسط Xan türkoğlü  | 

گؤرونور، Görünür


بـو جفـالار منـه اول مـاهِ لقــادان گــؤرونــور

نـه جفـا قیلسـا ا گـر یـاره وفـادان گــؤرونــور

دئدیم:آشفته ائدن کیمدیر او زولفِ سیه یـن؟

دئدی: سندن دئییل، اول بادِ صبادان گؤرونور

گر، حبیبیم منه ظلم ائتسه، جفادان، نه عجـب!

نه قدر جؤرو و جفا قیلسا، سخادان گؤرونـور

بـاخمـاییـن عیـد گـونـو آینـا ایلـه آیـا، ولــی

ماهِ نـو اول ایکـی ابـروی دوتـادان گـؤرونـور

مست چشمیندی باخان چینِ سرِ زولف ایچره

یا کی، ای آیینه رُخ، آهو ختـادان گـؤرونـور؟

واحـدا، ائتمـه شیکـایـت بـو ملـک رولاردان

بختیمین تیره لیگی چـرخ ِ قضـادان گـؤرونـور

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:36  توسط Xan türkoğlü  | 

گئج گلدی، Gec Gəldi


بـو بـزم ِ عشـرتـه، سـاقـی. پیـالـه گئـج گلــدی

گؤزون فداسی اولوم، سال خیاله. گئج گلدی
توتوبدی غـم، اوره گیـم، وئـر پیـالـه پـی در پـی
کی، ذؤقـو نفـع وئـره، بـو مـلالـه. گئـج گلـدی
یئتیـر منـی خُـم آیـاغینـه، تـوت الیـم سـاقــی!
خیلاص ِ حسرت اولوم، لامحالـه گئـج گلـدی
بو آه ناله می، سانما عبث، کـی قـورخـوم اودور
یئتـر سنـه، مـن ائـدن آه و نــالــه گئــج گلــدی
قاشین خیالینـا، دوشـدوکجـه، ای کـامـان ابـرو
قـدّیـم مثـال دونـوبـدور، هیـلالـه گئـج گلـدی
گونوم قـارالـدی منیـم، بـاده تئـز گتیـر سـاقـی!
کی آز قالیب یئنه عـؤمـروم، زوالـه گئـج گلـدی
مــروّت عــالمــی دیــر، واحــدم فــراقینــدا
یئتیـر امیـد الینـی، بیـر وصـالــه گئــج گلــدی
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:32  توسط Xan türkoğlü  | 

سئوگی یادگاری غزل!، Sevgi Yadiqari Qəzəl


بـلاده یـم،گــؤزه لیــم، دردِ عشقینــه دوشــه لــی

عـلاج سنـده دیـر، ای نـازنیـن لـریـن گــؤزه لــی!

گـؤره نـده گـول اوزونـو عنـدلیـب اولان کـؤنلـوم

اینـان، گـؤزه للشیـری هـر اومیــدی، هــر املــی

منیم محبـت ایلـه، عشـق ایلـه یـوخ ایـدی ایشیـم

منی ستن ائتدین اسیریـن او گـول اوزون گـؤره لـی

حیـاتیـم، عشـرتیـم آنجـاق سنیـن خیـالیـن دیــر

حیـالـی عـاشیقینـم، سیـرّیمـی کیمـه دئمـه لــی؟

منـه یـولـونـدا سنیـن طعنـه ائیلـه یـن چـوخــدور

اگــر وفــا اولا، بــاتمــاز بیـــزه رقیبیـــن الـــی

دایان بیر آزدا، گولوم، صبر قیل، گوره ک نه اولار

عـلاج صبـرده دیـر، سهـل ســالمــا بــو مثلــی!

اونوتمـا واحـدی، دقتلـه بـاخ، بـو شعـری اوخـو

بیــزیــم بــو سئــوگییــه بیــر یــادگــار غــزلــی

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:30  توسط Xan türkoğlü  | 

یاندیردی کؤنلومو، Yandirdi Konlümü


بــزم ِ شـــرابخـــانـــه ده دوردوم آیـــاغیـــده
وئـردی شـراب سـاقــی منــه بیــر آیــاغیــده
شمع شعـاع ِ حُسنـونـه یـانـدیـردی کـؤنلـومـو
پـروانـه رسمـدیـر کـی، یـانـار شبچیــراغیــده
گؤرموش مگر او غنچه لبین گولشن ایچره گول
اولموش شکفته گـولشـن آرا گـول بـو داغیـده
عطـرِ گـولابِ زولفـونـو هـر کیمسـه اییلـه ســه
گئتمـز اؤلـونجـه عطـری قـالار اول دمـاغیـده
سرویم کـی نـازایلـه قـدمیـن قـویـدو گـولشنـه
قیلـدی شکسـت سـرو قـدی سـروی بـاغیـده
زولفو ایچینده مسکن ائدیب کؤنلومون قوشـو
دل رشتـه سینـی اینجیـدیـب اول مـه دراغیــده
هـر کیـم یئتیشـدی دهـرده وصــل نیگــارینــه
واحـد همیشـه جـانـی وئـریبـدیــر فــراقیــده
علی آقا واحد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 2:27  توسط Xan türkoğlü  | 

پنهانی سئویر، Pinhani Sevir


بختیار عاشیق اودورکی، اونو جانانـی سئـویـر

بینوا بولبـولـونـو، اؤز گـولِ خنـدانـی سئـویـر

من او زولفون آزی یوز دفعه بلاسین چکدیـم

ده لی کؤنلوم یئنه اول زولفِ پریشـانـی سئـویـر

اعتبـار اولمـاز اؤزون گـؤستـرن عـاشیقلــرده

احسن اول عاشیقه جانـانینـی پنهـانـی سئـویـر

عصرِ حاضرکی، گؤزه لیکلری گؤرمور زاهید

ایندی جهلینی گؤر، روضهٔ رضـوانـی سئـویـر

سئویـرم مـن او نـزا کتلـی گـؤزه ل دلبـری کـی

موسیقی علمینی، رسامی، غزلخوانی سئـویـر

پیـر کـؤنلـوم گلیـر الهـامـه گـؤره رکـن هـردن

بیر نجابتلی گؤزه ل قیز گؤزه ل اوغلانی سئویر

واحدین اووچولوغو اولسادا، انصـافـی دا وار

اؤز کمندینده دوچار ائتدیگی جئیرانی سئویر

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 22:15  توسط Xan türkoğlü  | 

عینی وفا، Eyni Vəfa


باللهی، وفاسیـز دئمـک اول شـوُخـا جفـادیـر

یـوز دفعـه منـه قیلسـا جفــا، عیــن وفــادیــر!

مشکِ ختن اولماز سرِ زولفون کیمی خـوشبـو
هر کیم دئسه چین زولفونه گر مشک، خطادیر!
منـع ائیلـه مـه عشـق اهلینـه میخـانـه نـی، زاهیـد
میخـانـه منیـم روحیـم اوچـون دارِ شفــادیــر!
کیمدیر دئدیم، آشفته قیلان زولفونو ای مه؟
نطقـه گلیـب اول شـوخ دئـدی: بـاد صبـادیـر!
واحـد یـانــاجــاقســان بیلیــرم، نــارِ فــراقــه
ویردین داخـی بـونـدان سـورا آه ایلـه نـوادیـر!

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 22:9  توسط Xan türkoğlü  | 

او زولفِ سوسنه من!، O Zülf Susənə Mən

اینانمیشام، گؤزه لیم، خالق ایچینـده بیـر سنـه مـن

زمـانـه بـولبـولـویـم، عـاشیقـم او گـولشنــه مــن

مـن عـارفـم، بیلیـرم، نـه بـاخچـانیـن گـولـوسـن

اگر چی چوخدان اسیـرم او زولـفِ سـوسنـه مـن

تـامـام بـو عـالمـی گـر چکسـن امتحـان داشینــا

خیـالینـا گلـرم، قلبـی صـاف چیخـان یئنــه مــن

آلار قـرارینــی الــدن، اینــانمــا هــر گــؤزه لــه

وفاسی اولمایاجـاق، قـوی دئییـم بـونـو سنـه مـن

ایتیرمه گل بو کیچیک شعری، واحدین سؤزودور

اؤزون ده بیر دنه سن، ساخـلا یـاددا، بیـردنـه مـن

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 22:6  توسط Xan türkoğlü  | 

بیر نشانه گرک!، Bir Nişanə Gərəg


اینانمایـایـدیـم، ازه لـدن او جـان آلانـه گـرک
اونو سئوینجه بو کؤنلوم دؤنه یدی قانه گـرک!
عبث دیر، ایندی او شوخه. دئسن وفاسیزدیر؟
اونـو ازلـده چکـه یـدیـن بیـر امتحـانـه گـرک
من عاشقم دئمه تا. یانمـایینجـه عشـق اودونـا
حقیقی عاشیق اولان کسده بیـر نشـانـه گـرک
باخاندا نازیله مین فیتنـه قـالـدیـریـر چشمیـن
بـو فتنـه نـی، یـاتیـران. مـردم ِ زمـانــه گــرک
اسیرینم، دئدیم، ای گول ایناندی گؤز یاشیمـه
وصاله یئتمه ک اوچون الـده بیـر بهـانـه گـرک
نیگـارینـی سئـون عـاشیـق فـراقـه صبـر ائیلـر
باهـاری ایستـه سـه بلبـل، دؤزه خـزانـه گـرک
بیزیم زمانه نی، واحد، گول اوزلـولـر بـورودو
همیشه ائتمه لی، بولبول کیمی. تـرانـه گـرک!

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 22:2  توسط Xan türkoğlü  | 

قیل حذر افغانیمدان!، Qil Həzər Əfğanimdan


ای یئخان، کؤنلوم ائوین، قیل حذر افغـانیمـدان

ائـویـن آبـاد اولا، ال چــک دلِ ویــرانیمــدان

منـی مجنـون ایلــه فــرهــاده بــرابــر تــوتمــا

مـن اولاردان دا، هنـرلـه گئچــه رم جــانیمــدان

بیرجه گَل، گور، نـه جفـالارچکیـرم زولفـونـدن

خبـریـن یـوخـدو سنیـن حـالِ پـریشــانیمــدان

طعن ائدیر ائل منه: ((یارین نه وفاسیز چیخدی؟))

ای وفـاسیـز، دئمیـرم مـن بـونـو اؤز یـانیمــدان

سانکی باشدان بـاشـا بیـرشعلـهٔ آهیـم گئجـه لـر

شمعلـــر، اودلانیـــر، آهِ دلِ ســـوزانیمـــدان

نئیلـه رم مـن گـولـو، یـا لالـه نـی، انصـافیــم وار

اونلارین هـانسـی گـؤزه ل دیـر رخ جـانـانیمـدان

وطنیمده نئجه مـن ایستـه مـه ییـم بیـر گـولـو کیـم

جانی جانیملا بیـر اولسـون، قـانـی دا قـانیمـدان

واحدم، عصریمیزین ایندیکـی فـرهـادی منـم!

کیم منـی آیـری سـالار خسـروِ خـوبـانیمـدان؟

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 21:58  توسط Xan türkoğlü  | 

دم اولاندا، Dəm Olanda


ای گول، یانیرام غئیـرایلـه سـن همـدم اولانـدا،

بولبول آلیشـار خـار ایلـه گـول محـرم اولانـدا.

چوخلار الوب اول زلـفِ پـریشـانیـن اسیـری،

ییغ، توپلا بو مجنونلاری فیکرین جمع اولاندا.

تر قطره سـی وئـرمیـش اوزونـه بـاشقـا لطـافـت

گـول یـارپـاغـی زینتلــی الــور شبنــم اولانــدا

تک لیکده جهنم گئچیـر عشـق اهلینـه هـر یئـر،

یـارایلـه اونـا جنّـت اولــور بــا هــم اولانــدا.

جانانه اوره ک سیرّینـی دمسیـز دئمـک اولمـاز،

جان اهلی جسـارتلـی اولـورمـوش دم اولانـدا.

دوشمـن اولا دونیـا قـدری، اونـلارا بــاتمــاز،

هر گاه ایکی دوسـت آراسـی محکـم اولانـدا.

بیر نازیله جان قویمـادی منـده هلـه گـل، گـؤر،

عالم نه اولـور اورتـادا یـوز چـم خـم اولانـدا.

قیمت وئریر اول قاشـی هیـلالیـن سنـه، واحـد،

باشین آغاریب اونداکی، قـدّیـن خـم اولانـدا.

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 21:54  توسط Xan türkoğlü  | 

من اولمادیم!، Mən Olmadim


ای گول، نه اولدو کی، سنه همـدم مـن اولمـادیـم؟

بیگـانـه اولـدو وصلینـه محـرم، مـن اولمــادیــم؟

میـن جنّـت ایلــه بیــر قــارا خــالــی دگیشمــه رم

بـاغ ِ بهشتـه یـاخشـی کـی، آدم مــن اولمــادیــم!

واریـم ـ یـوخـوم نـه اولسـا، وئـره ردیـم گـؤزه للــره

خلقتـده بـاشقـا سیـرّ وار، حـاتـم مـن اولمـادیــم

میخــانــه لــرده کئچــدی حیــاتیــم صفــا ایلـــه

شــادم، ریــایِ ذؤقــده بیــردم مــن اولمــادیـــم

جـام ِ جمیـن شـرابـه وئــره ردیــم خــزینــه سیــن

جمشیده خدمت ائتمک اوچون جم من اولمادیم

شــؤقِ محبتــه دوشــه نیــن میــن بـــلاســـی وار

صد شـوکـر، اؤزگـه ذؤقـه مسلـم مـن اولمـادیـم!

واحـد، رقیــب خــرم اولــوب وصــل ِ یــارایلــه

هیجران اسیـری سـن، دئمـه، خـرّم مـن اولمـادیـم

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 21:46  توسط Xan türkoğlü  | 

هنریم وار، Hünərim Var

ای گول، منه هر جـؤر ائلـه ییـر سـن، خبـریـم وار
بیر گون یـاخـار آخیـر سنـی آهیـم، زهـریـم وار
لیلی نه چیدیر، حُسنـون ایلـه بحـث ائـده بیلسیـن
مجنون نه دیـر، اونـدان منیـم آرتیـق هنـریـم وار!
گؤرجک منی، میـن نـاز ایلـه گیـزلتمـه جمـالیـن
پیس گؤز سنه دگمز، گؤزه لیم، خوش نظـریـم وار
عـالـم ییغیـلا، دردیمــی مینــدن بیــری بیلمــز
زولفــون هــوسیلــه او قــدر درد ســریـــم وار
هیند اهلینه گؤستـر، گـؤزه لیـم، چشملـه زولفـون
فخر ائتمـه سیـن آهـویِ ختـن، مشـکِ تـریـم وار
جانانلا مئی ایچدیکـده رقیبیـن گـؤزو چیخـدی
اود توتدو، آلیشـدی، اونـا بیلـدی، ضـرریـم وار
سلطـانـلارا بــاش ا گمــه رم، هــرچنــد فقیــرم
خوشدور منه، سن تک، گؤزه لیم، تاج ِ سریم وار
واحـد، هلـه آز یـازمیســان اؤولادِ وطــن چیــن
چوخ یئرده گئدیب لووغـالانیـرسـان، اثـریـم وار

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 21:42  توسط Xan türkoğlü  | 

یوردون سئون اهل ِ هنر اولـدو، Yürdün Sevən Əhli Hünər Oldü


ای گول، سنی هر کس کی، سئویب بخته ور اولدو

عشقینده بیر آنجـاق منیـم عـؤمـروم هـدر اولـدو

کیم سئودی قارا زولفونـو، آغ گـونلـره چیخـدی

طـالـع منـه یـار اولمـادی، بیــر دردِ ســر اولــدو

مـن آغـلادیـم اؤز حـالیمـا، بیگـانـه سئـوینـدی

شوکر ائیله کی، من قـالـدیـم او منـدن بتـر اولـدو

کـؤیـونـدا منـه ظلـم ائلـه ینــدن بــری غــالیــب

آهیـم اودو یـانـدیـردی، هـامـی دربــدر اولــدو

ییخمـاقــدی منــی مقصــدی نــامــرد رقیبیــن

بار وئرمه دی مقصـودی، بـوتـون بـی ثمـر اولـدو

آیـریلمـاز ایـدیـک بیـرـ بیـریمیـزدن، آرامیــزدا

گـؤز دگـدی بیـزه، بلکـه ده،بیـر بـد نظــر اولــدو

بیر بیلمه دین اؤز خئیـرینـی، بیگـانـه نـی تـوتـدون

منسیز سنه، ای گول، نه قـدر گـؤر ضـرر اولـدو؟!

ائو ییخماغی، قان تؤ کمه گی ظن ائتمـه، هنـردیـر

هـرکیـم وطنیـن سئـودی، او اهــل ِ هنــر اولــدو

وحشـی لیگـه، نـامـردلیگــه، نــادانلیغــا نفــرت

انسـانلیـق ایلـه عـؤمـر ائلــه یــن بختــه ور اولــدو

سندن سورا، واحد، آییق اول، قـوی دئمـه سینلـر

دونیایا گلیب گئتدی، حـاییـف، بـی خبـر اولـدو

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 21:37  توسط Xan türkoğlü  | 

گول بدن!، Gül Bədən


ای گول، سنی کیم آیری سالیبـدیـر چمنینـدن؟
آچ گیـزلــی معمــانــی بــو غنچــه دهنینــدن
جنـت سـؤزونـه خلقــده رغبــت آزالیبــدیــر
جنتــده نــه لــر وار، اولا آرتیــق وطنینـــدن!؟
گـولـزارِ وطـن سئیــرینــه آهستــه قــدم قــوی
تـوپـراق دا عطـرلنمـه لیـدیـر گــول بــدنینــدن
شوخ باخماغی، نازیک لیگی اؤیرندی چمنده:
نـرگیـز بـاخیشینــدان، گــولِ تــر پیــرهنینــدن
گیزلتمه او گول چهره نی زولف ایچره، خطادیـر
قـوی فیضـه یئتـک بیـزده گـولِ یـاسمـن ینـدن!
واحـد سنیـن عشقینلــه گلیــر شــوره همیشــه
طوطی کیمی آیریلمـا او شیـریـن سخـن ینـدن!

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 14:22  توسط Xan türkoğlü  | 

یئنه واردیر، Yenə Vardir


ای گول، سنـه کـؤنلـومـده محبـت یئنـه واردیـر

اوّل واریـدی وصلینــه حســرت، یئنــه واردیــر

زولفوندن ایدی صبحه کیمی هر گئجـه صحبـت

هر یئرده، هر عشـرتـده او صحبـت یئنـه واردیـر

چوخ ظالیمی محو ائتدی، دگیشدیردی طبیعت

سنـده، ملگیـم، وحشـی طبیعـت یئنــه واردیــر

زولفون، نه غم، ائیلرسه کـؤنول مـولکونـو یغمـا

فتح ائتسه قوشون هر یئـری، غـارت یئنـه واردیـر

میـن فتنـه یـاتیـب نـارایلــه آهــو بــاخیشینــدا

اول مسـتِ خطـادیـده ده عــادت یئنــه واردیــر

گؤسترمه او گول چهره نی، قوی بیلمه سین عـالـم

حـاضیـردا بیـزیـم عصـرده جنّـت یئنـه واردیــر

واحد، بو غـزلـده سنـه معجـز وئـریـب الهـام

صنعتکار اؤزو یـوخسـادا، صنعـت یئنـه واردیـر

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 14:19  توسط Xan türkoğlü  | 

اؤز نیگارینا!، Öz Nigarina


ای گول، داغتما، سونبـول زولفـون عـذارینـا!
                                        آهسته شانه چک کی، تـؤ کـولسـون کنـارینـا!
بسـدیـر، بـوقـدر نـازایلـه اؤلـدوردن عـالمـی
دونیـا وئـریلمـه ییـب، گـؤزه لیـم اختیــارینــا!
مئی دن، زیـاده نشئـه وئـریـر خستـه کـؤنلـومـه
هردم بـاخـانـدا، نـرگـس مسـت خـؤمـارینـا!
کویوندا خوش گئچیر گونوم، اغیاره باخماسان
ایندی بـو ایـش قـالیـب سنیـن اؤز اعتبـارینـا!
بیگـانـه گـؤردو، لـذّتینـی، لالــه رویــونــون
بیـر رحمیـن اولمــادی بــو دلِ داغــدارینــا!
هر کیم کی، عاشیقم دئدی منصـور تـک سنـه
دوشــدو کمنـــد سلسلـــهٔ تـــابیـــدارینـــا؟
واحـد بیـز اؤز نگـاریمیـزیـن مبتـلاسـی ییـق

سنده چالش کی، کؤنلونـو وئـر اؤز نگـارینـا!!

علی آقا واحد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین 1390ساعت 14:7  توسط Xan türkoğlü  |